Utrzymanie infrastruktury

Prace sezonowe: wykaszanie traw, skarp, łąk, trawników, rowów, grobli. Odśnieżanie w zimie: chodniki, ulice, place, parkingi, wywóz śniegu.

Categories:

About the Author

DAI